เงื่อนไขและการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • สินค้าชำรุดจากการผลิตของโรงงานเคลมซ่อม/เปลี่ยนฟรีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้า
 • สินค้าทองคำ9K รับเปลี่ยนแบบ / รับซื้อ ตามที่ระบุบนการ์ดหรือใบรับประกันสินค้า
 • สินค้าทองคำ18K รับเปลี่ยนแบบตามที่ระบุบนการ์ดหรือใบรับประกันสินค้า รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณ ตามเปอร์เซ็นต์ทอง ตามน้ำหนักทอง ในวันที่ลูกค้าส่งสินค้าถึงหน้าร้าน
 • สินค้าพลอยและสินค้าทองคำล้วนทุกชนิด รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณ ตามเปอร์เซ็นต์ทอง ตามน้ำหนักทอง ในวันที่ลูกค้าส่งสินค้าถึงหน้าร้าน
 • สร้อยทองคำอิตาลี9K 18K รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณ ตามเปอร์เซ็นต์ทอง ตามน้ำหนักทอง ในวันที่ลูกค้าส่งสินค้าถึงหน้าร้าน
 • สินค้าสั่งผลิตตามแบบลูกค้า รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณ ตามเปอร์เซ็นต์ทอง ตามน้ำหนักทอง ในวันที่ลูกค้าส่งสินค้าถึงหน้าร้าน
 • สินค้าที่มีวัสดุหรือวัตถุดิบของลูกค้าสั่งผลิตร่วมด้วย รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณ ตามเปอร์เซ็นต์ทอง ตามน้ำหนักทอง ในวันที่ลูกค้าส่งสินค้าถึงหน้าร้าน
 • การรับเปลี่ยนสินค้า และการรับซื้อสินค้า ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์จากการใช้งานปกติ และบริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนอัตรา หรือปฏิเสธ การรับเปลี่ยน และรับซื้อได้ตามดุลพินิจโดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 • การรับเปลี่ยนสินค้า และการรับซื้อสินค้า ต้องไม่มีร่องรอยการแกะเปลี่ยนอัญมณี, การซ่อมตัดต่อขนาด, การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ, การชุบเคลือบใหม่จากผู้ให้บริการรายอื่น และบริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนอัตรา หรือปฏิเสธ การรับเปลี่ยน และรับซื้อได้ตามดุลพินิจโดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 • การรับเปลี่ยนสินค้า และการรับซื้อสินค้า จะต้องนำใบรับประกันสินค้าตัวจริงที่มีสภาพสมบูรณ์ ข้อความชัดเจน ไม่มีการแก้ไข มีข้อมูลต้องตรงกันกับสำเนา และการทำธุรกรรมจะต้องเป็นของเจ้าของสินค้าตามที่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่กฏหมายระบุบังคับ (ตามพรบ.การรับซื้อของเก่า) หากมิใช่เจ้าของสินค้า หรือมิได้แสดงเอกสารตามกฏหมายระบุบังคับ บริษัทฯสามารถปฏิเสธ การรับเปลี่ยน และรับซื้อได้ตามดุลพินิจโดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 • การรับบริการ และการทำธุรกรรม สามารถทำทางออนไลน์ โดยการส่งเอกสารต่างๆพร้อมเซ็นชื่อกำกับ มาทางช่องทางติดต่อต่างๆ และส่งสินค้ามารับบริการทางไปรษณีย์ได้ หรือสามารถเดินทางมารับบริการ หรือทำธุรกรรมได้ที่ทำการสำนักงานบริษัท ออมเพชร(ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุบนเอกสารใบรับประกัน หรือติดต่อสอบถามเส้นทางได้จากพนักงานบริการ
 • การรับประกันใดๆ มีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ระบุบนใบรับประกัน หลังสิ้นสุดระยะรับประกันใดๆ บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนอัตรา หรือปฏิเสธ การรับเปลี่ยน และรับซื้อได้ตามดุลพินิจโดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 • ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในการรับประกันสินค้าถือเป็นเอกสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการโดยบริษัท ออมเพชรเซฟวิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

Visitors: 314,364