ตัวอย่างใบออม

เมื่อลูกค้าชำระยอดออม ทางบริษัทจะออกใบแจ้งสถานะการออมให้ลูกค้าตามช่องทางที่แจ้งออมชำระเข้ามา ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้ลูกค้าเซฟภาพเอกสารใบออมเก็บไว้เป็นหลักฐานการออมชำระ

Visitors: 314,370