แหวนแต่งงานกับความหมายที่ซ่อนอยู่

“แหวนแต่งงาน” สัญลักษณ์แทนความรัก แทนคำสัญญา แหวนแต่งงานที่นิยมมีอยู่หลายแบบ 
แต่ละแบบมีความหมายดี ๆ ที่ซ่อนไว้ เรามาดูความหมายที่แอบซ่อนไว้ในแหวนแต่งงานกันค่ะ
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire)

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ แหวนเพชรเม็ดชู ตัวเรื่อนที่เรียบง่าย เพื่อให้ตัวเพชรโดดเด่น เปรียบเสมือนการแทนคำสัญญา จะรักเดียวและซื่อสัตย์กันตลอดไป เป็นที่นิยมให้กับเจ้าสาวสวมใส่ในวันมงคล เนื่องด้วยความหมายดี และมีคุณค่า

แหวนเพชรรอบนิ้ว (Eternity)

แหวนที่มีเพชรอยู่รอบ ๆ นิ้ว ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุด สื่อความหมายถึง  รักที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นความหมายที่โรแมนติคอย่างมาก เพชรเม็ดเล็ก ๆ เรียงร้อยกัน เป็นแหวนที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาส

แหวนเพชรสามเม็ดเรียง (3 stone ring)

เพชรสามเม็ดถือเป็นตัวแทนของ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต สื่อถึงความรักที่อยู่เหนือการเวลา เป็นสัญญาของความรักที่จะยังคงมีซึ่งกันและกันตลอดไป

แหวนทรงบ่าข้าง (Supporter)

ตัวแหวนมีการประดับเพชรเพิ่มที่ก้านแหวนด้านข้างทั้งสองข้าง สื่อถึงครอบครัวเจริญรุ่งเรือง สุขสบาย มีลูกหลานบริวารสนับสนุน 

แหวนเกลี้ยง (Classic)

แหวนเรียบเกลี้ยงสัญลักษณ์ของวงกลมอันเป็นตัวแทนของคำมั่นสัญญาว่า จะรักมั่นคงตลอดไป แหวนเกลี้ยงมักจะเหมาะกับเจ้าบ่าวเป็นผู้สวมใส่ เนื่องจากใส่ติดตัวได้ตลอดในชีวิตประจำวัน

แหวนสามวง (Trinity ring)

เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในศาสนาของชาวคริสเตียนเคารพบูชาของพระเจ้าตามพระทรีนีตี้ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ แหวนจะถูกเชื่อมโยงกันและไม่สามารถแยกออกได้ มีความหมายถึงความสามัคคี กลมเกลียวไม่แตกแยกออกจากกัน ความผูกพันธ์ที่มีต่อกันและกัน ซึ่งจะมีเพชรฝังอยู่กับตัวเรือนหรือจะไม่มีก็ได้

Visitors: 280,627